Registrace

Registration confirmation will be e-mailed to you.

Z bezpečnostních důvodů je potřeba, aby heslo mělo minimálně 8 znaků, jedno velké písmeno a neobsahovalo uživatelské jméno.

Níže označte témata, u kterých chcete dostávat e-mailové aktuality (jen pro implementační partnery QI GROUP a. s.) (nepovinné)

 

 • Klikem na tlačítko "Registrovat" udělujete souhlas společnosti QI GROUP a. s., se sídlem Páteřní 1216/7, Brno, 635 00, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3220 (dále „QI GROUP“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala následující osobní údaje:
  • titul, jméno, příjmení,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • název společnosti/podnikatele,
  • pracovní pozice,
  • sídlo
  a to za účelem zřízení uživatelského účtu a přístupu k uživatelskému rozhraní pro registraci na školení, workshopy, webináře a jiné vzdělávací akce.
 • Tyto osobní údaje budou QI GROUP zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále 3 roky od odběru posledního školení, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.
 • Na e-mailovou adresu vám mohou být v případě uskutečnění odběru školení nebo jiné vzdělávací akce. zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno QI GROUP, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Active Directory,
  • Web providerem,
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v takovém případě dojde ke zrušení uživatelského účtu,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.